Huisreglement

 

1. De binnenspeeltuin is voor kinderen tot 14 jaar onder verantwoordelijkheid en toezicht van een volwassen begeleider die ter plaatse blijft gedurende de ganse duurtijd van de activiteit.

2. In de speelzone is het verboden : - schoenen te dragen - te eten of te drinken - de schuifaf in tegenovergestelde richting naar boven te klimmen - te klimmen op de netten of boven de struktuur te kruipen.

3. Bij het gebruik van de schuifaffen is het tevens aangeraden lange mouwen, sokken en een lange broek te dragen. Het is teven verboden de blauwe schuifaf af te glijden zonder sokken.

4. Picknick is niet toegelaten : Met uitzondering van babyvoeding is alle andere drank en eten van buitenuit niet toegestaan.

5. Ieder dient zich te houden aan de instructies van het personeel aangaande veiligheid en respect van anderen.

6. De Directie is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies.

7. De Directie behoudt zich het recht toe om de toegang te ontzeggen tijdelijk of definitief, van kinderen wiens gedrag gevaarlijk of mogelijk een gevaar inhoudt voor het welzijn van andere kinderen, zowel fysiek als moreel. Vanzelfsprekend is dit ook het geval voor het niet respecteren van één of meerdere van de andere punten van dit 'Reglement'. Deze sanctie geeft geen recht op terugbetaling.

8. Toetreding tot de binnenspeeltuin gaat automatisch gepaard met het akkoord gaan van dit 'Reglement'.

 

Wij danken u voor uw begrip en verantwoordelijkheidszin en wensen u een aangenaam verblijf in onze speeltuin. 

 

Verjaardags -en disco formule condities:

De reservatie is finaal bij ontvangst van een voorschot en dit 10 dagen voor het feestje.
Het aantal kinderen dient uiterlijk 3 dagen voor het feestje bevestigd te worden.
In geval van annulatie, (10 dagen voor het feestje) wordt het voorschot in toegangsticketten
terugbetaald.
In geval van annulatie, (<10 dagen voor het feestje) wordt het voorschot niet terugbetaald.
In geval van ziekte kan het feestje kosteloos verplaatst worden met uitzondering van de
eventueel reeds bestelde taart.
Een taart wordt enkel besteld mits voorschot.
Enkel de verjaardagstaart kan meegebracht worder. Zoniet zal een forfait van 5 Eur per persoon
gevraagd worden.
Het water en grenadine zijn louter voor de kinderen. In geval van gebruik door ouders zal een
forfait van € 1,5 worden toegepast per ouder.
De zakjes snoep dienen verdeeld te worden aan het einde van het feestje.
Om te kunnen genieten van de schuifaffen is het de kinderen aangeraden om lange mouwen,
lange broek en sokken te dragen. De toegang tot de blauwe schuifaf is verboden voor
kinderen zonder sokken.