Individueel 

Inkomprijs 

€ 4,5

€ 9,5 

< 2,5 jaar

vanaf 2,5 jaar 

Groepen / Scholen

Gedurende reguliere openinsuren

< 15 kinderen

vanf 16de kind

4hrs 

€ 110

€ 6,0 

> 4hrs

€ 125

€ 7,0 

Buiten reguliere openingsuren

4hrs 

€ 200

€ 7,0 

> 4hrs

€ 225

€ 8,0 

< 25 kinderen

vanaf 26ste kind