Merci pour votre demande de réservation. 

Afin de confirmer veuillez passer à la plaine pour déposer un acompte. Uniquement après celui-ci nous pourrons confirmer votre réservation.

Bedankt voor de aanvraag tot reservatie. 

Om te bevestigen, gelieve een voorschot te betalen in de speeltuin. Enkel bij ontvangst hiervan kunnen wij de reservatie bevestigen. 

Thank you for reservation request. 

In order to confirm, please pass by the playground to provide a deposit. Only upon receipt hereof can we confirm your reservation. 

Rainbow Kids                    
Chaussée de Wavre 1308                   
1160 Bruxelles                   
TVA/BTW BE 0819 189 744               
IBAN BE92 0688 8937 3223