Merci pour votre demande de réservation. 

Afin de confirmer veuillez passer à la plaine pour déposer un acompte. Uniquement après celui-ci nous pourrons confirmer votre réservation.

Bedankt voor de aanvraag tot reservatie. 

Om te bevestigen, gelieve een voorschot te betalen in de speeltuin. Enkel bij ontvangst hiervan kunnen wij de reservatie bevestigen. 

Thank you for reservation request. 

In order to confirm, please pass by the playground to provide a deposit. Only upon receipt hereof can we confirm your reservation.